ÁSZF

Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a www.zitagyermekruha.hu cím alatt található Zita Gyermekruha Webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Vállalkozó) adatai:

Név: Bíró Zita egyéni vállalkozó

Székhely címe: 5430 Tiszaföldvár, Toldy út 61.

Nyilvántartási szám: 52864854

Adószám: 69216363-2-36

Statisztikai számjel: 69216363471923116

Nyilvántartást vezető hatóság: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

A tárhelyszolgáltató adatai

RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.
Iroda címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a.
Számlázási cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., 3. em. 3008
Adószám: 14671858-2-41
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-74088/2014
E-mail: info@rackforest.hu

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 1. Az általános szerződési feltételek elfogadása
  • A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a Megrendelő, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Vállalkozó és a Megrendelő között.
  • Ha a Megrendelő az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.
  • Webáruházban történő megrendeléshez/vásárláshoz lehetséges, de nem kötelező regisztrálni. A szerződés létrejöttéhez a Vállalkozás köteles elkérni az adó- és számviteli jogszabályok szerinti személyi azonosító adatokat.
  • A regisztráció előnyei:

– a rendelés nyomon követésének könnyebb lehetősége,

-a termékek lehetséges hozzáadása a kedvencekhez,

– korábbi rendelések visszakereshetősége.

 • A Webáruház oldalának megtekintése és azon bármilyen jogi kötelezettséggel járó cselekvés kizárólag betöltött 18 éves életkor feletti teljes cselekvőképességgel rendelkező magánszemélyek számára lehetséges.
 • Az árak minden esetben a forintban fizetendő (bruttó), ÁFA-val növelt értékkel kerülnek feltüntetésre.
 • Az előzetes regisztráció nélküli vásárlásra a regisztrációt követő vásárlásra irányadó szabályok vonatkoznak.
 • Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Vállalkozó teljes körűen tájékoztatja Megrendelőt az akcióról és annak pontos időtartamáról.
 • Amennyiben a Vállalkozó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Vállalkozó nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a fogyasztókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg.
 1. Az adásvételi szerződés létrejötte
  • Ha a Megrendelő megrendelést küld a Webáruház oldalain, a rendszer által küldött, a megrendelés beérkezésének automatikus visszaigazolását követően 48 órán belül Vállalkozó a megrendelést e-mailben visszaigazolja, amely alapján adásvételi szerződés jön létre a vásárló (Megrendelő) és a Vállalkozó között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló email a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni.)
  • A Megrendelő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
  • A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A Megrendelő számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

 

 1. A vásárlás menete
  • A vásárló a megrendelni kívánt termékeket összeválogathatja a bal oldali kategóriarendszert böngészve, vagy a weboldalon jobb oldalt fent elhelyezett keresőmező segítségével, ahová terméknevet, kulcsszót beírva azonnal megtalálhatja a keresett terméket.
  • A “Kosárba” gomb vásárló általi megnyomása után a termék a jobb felül látható kosárba kerülnek.
  • A vásárló a válogatás befejezése után a Megrendelés- módosítás feliratú gombra történő kattintás után a rendelés lezárásához szükséges oldalakra ugrik a rendszer, ahol a Kosár tartalma szerkeszthető, megadható a szállítási és fizetési mód, valamint a vásárláshoz szükséges adatok megadása, egyeztetése történik.
  • A megrendelés folyamán megadott adatok hibáinak javítására a “Rendelés összesítése” gomb megnyomása előtt még ismételt lehetősége van a vásárlónak. A regisztráció alkalmával megadott Megrendelői adatokat a vásárló a bejelentkezés után bármikor meg tudja változtatni az Adatlap menüpont alatt.
  • A Kosár tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.
  • A megrendelés folyamata egy Megrendelés véglegesítése gombbal zárul, ahol a vásárlónak lehetősége van egyeztetni az adatokat, az ÁSZF elfogadásával elküldeni megrendelést vagy elállni az ügylettől. A megrendeléssel a vásárló kötelező érvényű ajánlatot tesz, és tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.
  • A megrendelésről minden vásárló elektronikus formában (e-mail-ben) automatikus visszajelzést kap. Az e-mail üzenet tartalmazza a megrendelt termék megnevezését, leírását, a vállalkozás nevét, üzleti adatait, a termék vételárát és más esetleges díjakat. A visszaigazolás nem jelenti a vásárló ajánlatának elfogadását, csak a megrendelés technikailag helyes beérkezését.
  • A Vállalkozó ezt követően 48 órán belül manuális visszaigazolást küld Megrendelő részére, amely létrehozza a szerződést az abban az üzenetben feltüntetett feltételekkel.
  • A Webáruház megrendelőlapján található egy “Megjegyzés” rovat, aminek kitöltése nem kötelező. Ezen rovat kitöltésével a vásárlónak lehetősége nyílik arra, hogy közölje esetleges észrevételeit, kéréseit a megrendelt termékkel kapcsolatban. Vásárlói kérést, észrevételt, esetleges reklamációt vállalkozó az ügyfélszolgálati elérhetőségén is befogad.
  • A rendelések beérkezési sorrendben folyamatosan feldolgozásra kerülnek. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy hiába mutat a készlet rendszer valamely termékből raktárkészletet, ha azt a csomagolás alkalmával hibásnak vagy sérültnek ítéljük, akkor nem kerül kiszállításra vásárló részére. Erről az időleges akadályozó tényről vállalkozó értesíti a vásárlót.
  • Adatbeviteli hibák javításának lehetősége. Vásárlónak a megrendelés során többször is lehetősége van az adatbeviteli hibák technikai javítására. Lehetséges megváltoztatni a rendelés során kosárba tett termékek mennyiségét, akár a kosár tartalmának megtekintése után is. A vásárlónak ebben az esetben a “Mennyiség” oszlopban található “db” előtti mezőbe szükséges beírni a termékre vonatkozó helyes rendelés darabszámot. Amennyiben a vásárló a kosárból törölni szeretné a terméket, akkor az “X” gombra kattintva megteheti azt. A vásárlónak lehetősége van a regisztráció során megadott adatai módosítására is.
 2. Vásárlás előzetes regisztrációval
  • A megrendelés ebben az esetben regisztrációval kezdődik. Megrendelő a Weboldalon történő regisztrációjával, adatai önkéntes megadásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a Weboldalon közzétett Adatkezelési Tájékoztató feltételeit megismerte, elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el. Megrendelő/vásárló kijelenti, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
  • A Webáruházat/vállalkozót a megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető hibásnak tűnő teljesítésért, szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A vállalkozást nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a megrendelő a felhasználónevét, jelszavát elfelejti, eltéveszti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a vállalkozónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
  • A Megrendelő az elektronikus úton történő megrendelés elküldésével kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárban található termékek megvételére, és elfogadja jelen általános Szerződési Feltételek érvényességét. Megrendelő tudatában van annak, hogy megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után.
  • A rendszer ezt követően egy elektronikus e-mail útján automatikusan megerősíti, hogy a vásárló/megrendelő rendelését a vállalkozó megkapta ez azonban nem jelenti a vásárló/megrendelő ajánlatának elfogadását.
  • A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, ha a vállalkozó manuálisan is megerősíti a rendelés elfogadását. Amennyiben a megrendelő/vásárló az ajánlat elfogadásának a megerősítő visszaigazolást 48 órán belül nem kapja meg, abban az esetben a vállalkozó mentesül az ajánlati kötöttség alól.
  • A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a vállalkozóhoz vagy a megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a vállalkozót semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a megrendelőhöz, mert hibás e-mail címet adott meg, az e-mail fiókjának tárhely telítettsége miatt az számára nem hozzáférhető, illetve egyéb, a vásárlónak felró tévedés, elírás, hiba, stb. miatt.
  • Amennyiben a megrendelt árucikk nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve nem beszerezhető 7 napon belül, a vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el a megrendelést, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a megrendelő értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetés visszatérítéséről a vállalkozó haladéktalanul gondoskodik.
 3. Fizetés, a szerződés teljesítése
  • A vállalkozó minden árat magyar forintban ad meg, amely magában foglalja az ÁFA-t és a csomagolás költségeit. A szállítási költségről a megrendelő a végleges megrendelés előtt külön tájékoztatást kap, melyet a megrendeléssel egyidejűleg elfogad.
  • A megrendelési folyamat során a vásárló választhat a megjelenő fizetési és átvételi módok közül. A választható átvételi és fizetési módok: személyes átvétel az 5000 Szolnok, Tófenék út 7. szám alatti üzlethelyiségben, az aktuálisan rendelkezésre álló készlet függvényében az átvétel során történő készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel, vagy házhoz szállítás MPL futárral, futárnak fizetve, illetve házhoz szállítás a MPL futárral, a termék(ek) vételárának és szállítási költségének előre utalása mellett, vagy személyes átvétel az MPL postapont hálózatának egy kiválasztott helyszínén.
  • A választható fizetési módok: készpénz vagy bankkártyás fizetés az üzlethelyiségünkben, BARION, illetve utánvéttel történő fizetés a futárnak.
  • A szerződés az áru megrendelésével és a vállalkozó általi elfogadás visszaigazolásával jön létre.
  • A futárral történő szállítás esetén a szállítási költség:
  • A megrendelés kifizetésére Barion (online bankkártyás, Barion egyenleg) fizetés választható.
   Barion – Ingyenes!Kényelmes, gyors, biztonságos fizetés bankkártyával vagy prepaid egyenlegről.

   MIT JELENT A BARION™?

   A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online áruházunkban.

   A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

   FIZESS KÉNYELMESEN BANKKÁRTYÁVAL

   A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

   Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaadataid egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!

   Fizetéshez használhatod

   • Mastercard vagy Maestro bankkártyádat
   • Visa vagy Electron bankkártyádat
   • Amex bankkártyádat

   FIZESS KÉNYELMESEN BANKKÁRTYA NÉLKÜL

   Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltölt Barion egyenlegedet, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid is tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcímed és jelszavad megadásával tudsz fizetni.

   INGYENES

   A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen felára. A regisztráció és a Barion mobil alkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes. Nincs havi díj sem.

   A Barion egyenlegkezelés is ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. Az egyenleg feltöltésének és visszaváltásának vannak szerény díjai, de a banki átutalással történő feltöltés ingyenes.

   BARION ALKALMAZÁS

   A Barion alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, Barion egyenleged is itt kezelheted, illetve pénzt küldhetsz vagy fogadhatsz.

   ELSŐ A BIZTONSÁGA Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésződ zöld színnel jelzi, ha a fizetés biztonságos, és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja.
   A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

   TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS INGYENES REGISZTRÁCIÓ A BARION OLDALÁN

   www.barion.com

Vásárlás összege Szállítási díj
0 – 30 000 Ft közötti megrendelés esetén 1 500,- Ft
30 000 Ft feletti megrendelés esetén INGYENES
 • Mivel futáraink 08:00 – 17:00 óra között végzik a szállítást, ezért arra kérjük önt, hogy szállítási elérhetőségnek napközben is elérhető címet, például munkahelyi címet és átvevő nevet, mobiltelefonszámot legyen kedves megadni. A Megjegyzés rovatba beírhat minden olyan információt, ami a szállításnál fontos lehet. Ha a futár nem talál senkit a címen, értesítést hagy, ön pedig az ott megadott telefonszámon érdeklődhet a diszpécsertől a csomagról. A futár a rákövetkező napon újra megkísérli a kiszállítást.
 • A teljesítés várható ideje: A vállalkozó a raktáron lévő termékek esetén 1 munkanapon belül átadja a küldeményt a futárszolgálatnak és megbízza a kézbesítésre. A futárcég 1 munkanapon belül kézbesíti a küldeményt a vásárlónak. A raktáron nem lévő termékek esetén Vállalkozó előzetesen tájékoztatja a Megrendelőt a szállítás várható idejéről.
 • Megrendelő a számlát Vállalkozó döntésétől függően vagy elektronikus úton, vagy papír alapon kapja meg. Amennyiben Vállalkozó elektronikus számlát bocsátott ki, és a Megrendelő papír alapú számlát szeretne, úgy ez irányú igényét jelezni kell a Vállalkozó felé. Az elektronikus számlát Megrendelő az ingyenes Adobe Reader programmal tudja megnyitni.
 • A futárcég bármelyik módozatú igénybe vétele esetén a megrendelőt a vállalkozó értesíti és tájékoztatja a kézbesítés körülményeiről, a megrendelő a vállalkozónál tud kizárólag érdeklődni.
 1. A termék lényeges tulajdonságai
  • A termékek lényeges tulajdonságait a Megrendelők megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.
  • Színek és méretek: Vállalkozó mindent megtesz annak érdekében, hogy termékei jellemzőit pontosan jelenítse meg, beleértve az anyagösszetételt és a színeket. A monitoron látott színeket ugyanakkor számítástechnikai rendszer határozza meg, és Vállalkozó nem tudja garantálni, hogy a számítógép pontosan jeleníti meg a színeket.
 2. Kiszállítás, személyes átvétel
  • A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók.
  • A termékek kiszállítását a Vállalkozó a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
  • A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
 3. Lehetséges fizetési módok
  • Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
  • Banki átutalás (előre utalás)
 4. Elállás
  • Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Elállási joga attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
  • Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán az 5000 Szolnok, Tófenék út 7. címre vagy elektronikus úton küldött levél útján a birozita0217@gmail.com címre. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is. (www.zitagyermekruha/dokumentmok)
  • Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
  • Ha Ön eláll jelen a szerződéstől, köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
  • A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
  • A termék vételárának visszatérítését azt követően tudjuk 14 naptári napon belül teljesíteni, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 5. Kellékszavatosság
  • Megrendelő a vállalkozó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
  • A Megrendelő választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a fogyasztó a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
  • Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
  • Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
  • A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket Vállalkozótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 6. Termékszavatosság
  • Termék hibája esetén a megrendelő – választása szerint – az kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
  • Termékszavatossági igényként megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
  • A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  • A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.
  • Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
  • A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
 • a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 • a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 • a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
  • Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.
  • Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 1. Jótállás
  • Hibás teljesítés esetén a 151/2003 (IX.22.) Kormány rendelet alapján, az abban meghatározott termékek esetében Vállalkozó jótállásra köteles Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
  • A vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelően a jótállási körbe eső termékeinknél 12 hónap jótállást vállalunk, mely idő alatt felmerülő minőségi kifogás esetében lényegében a szavatossági jogokat (kijavítást, kicserélést, árleszállítást, elállást) lehet érvényesíteni.
  • Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.
  • Jótállásunk csak a rendeltetésszerűen használt, külsőleg sértetlen, és a Vállalkozó számlájával igazolt termékekre érvényes. A jótállási idő kezdete a termék átvételének napja. Amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben jótállási jegyként is szolgál.
  • Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

Személyes bejelentés

A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Vállalkozónál (5000 Szolnok, Tófenék út 7. szám alatti üzlethelyiség). Ekkor az Vállalkozó munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

– a vásárló nevét, címét,

– a termék megnevezését, vételárát,

– a vásárlás időpontját,

– a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,

– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,

– a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

Írásban történő bejelentés

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Vállalkozónak (5000 Szolnok, Tófenék út 7.) küldött postai levélben, vagy elektronikus levélben (birozita0217@gmail.com).

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:

– a vásárló nevét, címét,

– a termék megnevezését, vételárát,

– a vásárlás időpontját,

– a hiba bejelentésének időpontját,

– a hiba leírását,

– a vásárló által érvényesíteni kívánt igény

Vállalkozó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Vállalkozó a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a Megrendelőket emailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált Megrendelőknek az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

Megrendelő a termékkel vagy az Vállalkozó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Bíró Zita

E-mail: birozita0217@gmail.com

Telefon: 06 30 411 7121

Üzlethelyiség címe: 5000 Szolnok , Tófenék út 7.

Nyitva tartás: H-P 9-18.00 Sz: 9-13.00

Vállalkozónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor Vállalkozó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a Megrendelőnek átadja vagy megküldi email-ben. Vállalkozó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.

Amennyiben az Vállalkozó és a Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Megrendelő számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás: Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor
 7. a testület döntésére irányuló indítványt
 8. a fogyasztó aláírását

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Záró és egyéb rendelkezések

Jelen ÁSZF egyes pontjainak érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

Kelt: Tiszaföldvár, 2020 február 06.